Materiały

Oto folder, w którym znajdziesz nagrane przeze mnie ćwiczenia mindfulness i dwie wersje treningu autogennego. 

Generalnie nie zalecam praktyki mindfulness bez odpowiedniego przygotowania i posiadania doświadczonego przewodnika. 

Nie ponoszę również odpowiedzialności za wszystko, co może się wydarzyć podczas lub po wykonaniu ćwiczenia mindfulness.