Materiały

Oto folder

[ jeśli link nie działa, przekopiuj ręcznie następujący link do nowego okna w przeglądarce: https://www.dropbox.com/sh/hpw0ow5mqkksx24/AABuo2025ufSEJ-xQ7Oq723Ga?dl=0 ]

w którym znajdziesz nagrane przeze mnie ćwiczenia mindfulness i dwie wersje treningu autogennego. 

Generalnie nie zalecam praktyki mindfulness bez odpowiedniego przygotowania i posiadania doświadczonego przewodnika. 

Nie ponoszę również odpowiedzialności za wszystko, co może się wydarzyć podczas lub po wykonaniu ćwiczenia mindfulness.