Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny to zbiór zasad obowiązujących terapeutę i pacjenta. Istnieje przede wszystkim po to, żeby pacjent czuł się bezpiecznie, miał jasne wytyczne dotyczące zasad współpracy i pracy nad sobą. Określa obowiązki i prawa pacjenta i terapeuty.

Dysponuję kontraktem ogólnym, który dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, zgodnie z ustaleniami z trzech pierwszych sesji.

Istnieje możliwość przesłania kontraktu ogólnego przed przyjściem na pierwsze spotkanie. Proszę o wiadomość na adres: jowrzesniowska@gmail.com

Kontrakt podpisuje się zazwyczaj na trzeciej sesji, gdy obie strony mają wystarczająco dużo danych, by podjąć decyzję o dalszej współpracy lub jej braku.

Brak podpisu pod kontraktem jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszej współpracy.

W kontrakcie zawarta jest między innymi ogólna zasada poufności.

Warto wiedzieć, że psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa, dotycząca także faktu udziału osoby w terapii. Oznacza to, że nikt nie dowie się ode mnie, że chodzisz na terapię, ani tym bardziej co na Twojej terapii się dzieje. Zdarza się, że określone sytuacje czy problemy omawiam z superwizorem ale robię to w taki sposób, by nie można Cię było zidentyfikować. Jeśli uważam, że będę musiała przekazać dane, dzięki którym można Cię będzie ewentualnie zidentyfikować, zapytam na sesji czy wyrażasz zgodę na przedstawienie takich danych superwizorowi. Musisz też wyrazić zgodę na informowanie rodziny o postępach w terapii i przekazywanie opinii na temat Twojego stanu. W innym przypadku z rodziną nie rozmawiam.

Tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać w trzech bardzo konkretnych sytuacjach:
- gdy pacjent zagraża swojemu życiu (jestem zobowiązana powiadomić rodzinę i odpowiednie służby),
- gdy pacjent zagraża życiu innej osoby (jestem zobowiązana powiadomić odpowiednie służby),
- gdy z zachowania tajemnicy zwolni mnie sąd na piśmie.  

Mój kontrakt znajdziesz tutaj.